Lapset ja media - Koulutukset ja vanhempainillat

Lasten mediankäyttöön liittyvät keskustelut pyörivät liian usein rajoittamisen, ruutuajan ja median vahingollisuuden ympärillä. Jos keskitymme liiaksi haittoihin, sokeudumme helposti median mahdollisuuksille luovuuden, yhteisöllisyyden ja oppimisen välineenä. Mediataidot eivät kehity itsestään iän myötä, vaan valmius vastuullisen mediankäytön oppimiseen edellyttää mahdollisuutta käyttää mediaa ja nettiä.

Netinkäyttöön liittyy riskejä, mutta jokainen netissä kohdattu asia on mahdollisuus uuden oppimiseen, erityisesti jos kohdatuista asioista pääsee keskustelemaan avoimesti aikuisen tai muun läheisen kanssa.Koulutukseni perehdyttävät kasvattajat suosituimpiin sovelluksiin, sosiaaliseen mediaan, peleihin ja niihin liittyviin kasvatuksellisiin haasteisiin, jolloin avoin keskustelu lapsen kanssa helpottuu.

Koulutuksista saamaani palautetta voit lukea Luennoitsija.fi palvelusta.

Ajankohtaista kevään 2018 koulutuksissa

Yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa 2016. Sitä sovelletaan 25.5.2018 lähtien sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Kotien kannalta merkittävin muutos tulee olemaan vanhemmalta edellytettävä todennettavissa oleva suostumus alle 13-16-vuotiaan (tarkkaa ikää ei ole vielä päätetty) lapsen rekisteröityessä verkkopalveluihin. Tämä uudistus vaikuttaa merkittävästi niin perheiden arkeen, kuin lasten oikeuksiin saada tietoa ja olla aktiivisia tietoyhteiskunnan jäseniä. Syksyn koulutuksissa keskustellaan tietosuoja-asetuksen käytännöistä kodeissa ja kouluissa.

Oman paikkatiedon jakaminen on entistä yleisempää ja sovellukset kuten Snapchat ja Periscope voivat välittää lapsen sijainnin ja reaaliaikaista videokuvaa sadoille ystäville ja tuntemattomille ihmisille internetissä. Millaisia riskejä ja mahdollisuuksia paikkatiedon ja suorien verkkolähetysten jakamiseen liittyy?

Pelikasvatus

Ala-asteikäisistä lähes kaikki pelaavat digitaalisia pelejä ja aikuisistakin yli puolet. Kouluista tulevien viestien mukaan pelit näyttelevät merkittävää osaa lasten puheissa ja vapaa-ajan vietossa. Pelien väkivaltaisuus ja liiallinen pelaaminen huolestuttavat kasvattajia. Ovatko pelit haitallisia vai hyödyllisiä ja kuinka digitaalisiin peleihin tulisi sitten suhtautua?

Koulutuspakettini digitaalisista peleistä pureutuu syvälle pelien maailmaan. Mitä pelataan, miksi pelataan ja kuinka pelaaminen vaikuttaa lapsen kasvuun ja kehitykseen? Koulutuksen aikana tutustutaan suosituimpiin peleihin sekä pelaamisen hyötyihin ja haittoihin. Millaisia arvoja pelit välittävät ja voiko pelaamisesta tulla ammatti? Koulutus sopii hyvin sekä vanhempainiltoihin, että ammattikasvattajien koulutukseksi.

Erinomainen perusteos pelaamisesta kasvattajalle on maksuton Pelikasvattajan käsikirja, jonka voit ladata täältä.

Tietoa kouluttajasta

Tommi on asiantuntija lasten ja nuorten netinkäyttöön, uusiin sovelluksiin, pelaamiseen ja sosiaaliseen mediaan liittyvissä kysymyksissä. Tommi on kouluttanut lasten median käytöstä vuodesta 2005 sadoissa tilaisuuksissa kymmeniä tuhansia kasvattajia. Tommin luennot ja vanhempainillat osallistavat kuulijoita, ovat havainnollisia ja tarjoavat tuoreinta tutkittua tietoa.

Tommi on päivätyössä Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa mediakasvatuksen suunnittelijana ja turvallisemman internetin asiantuntijana.

Koulutusten hinnat

Vanhempainillat

500 euroa (60-120 min.)

Hintaan lisätään matkakulut
(50 snt/km) kun etäisyys ylittää
50 kilometriä Kellokoskelta.

Kokonaishinta sisältää 24% arvonlisäveroa ja maksan itse lakisääteiset työeläkemaksut.

Muut koulutukset

Sopimuksen mukaan.