• Tietosuoja uudistuu toukokuussa 2018

    Tietosuoja-asetus rajoittaa lasten rekisteröitymistä sosiaalisen median palveluihin ilman vanhemman suostumusta.

    Millaisia vaikutuksia tietosuoja-asetuksella on kotien mediakasvatukselle ja lapsen oikeuksille?

  • 1

Tietoa kasvattajille